Zabývám se vývojem aplikací za pomoci moderních trendů a technologií.

Vystudoval jsem informatiku na univerzitě v Pardubicích a pracoval jako vývojář ve společnostech eBrána, Digital Solutions a Atnat. Momentálně pracuji jako Head of Development ve společnosti Economia.

 • 7 let praxe ve vývoji webů a aplikací
 • Mám zájem v moderních trendech a technologiích
 • Kladu důraz na kvalitu provedení
 • Rád měním věci k lepšímu

Vhodný výběr technologií je klíčem k úspěchu.

Během své praxe jsem se setkal s mnoha lidmi, pracoval na různorodých projektech a naučil se mnoho zajímavých tehnologií.

 • Začínal jsem s technologiemi PHP (toho času ještě 5.3), Mysql, JavaScript (jQuery) a Apache
 • Postupně jsem začal přecházet k PHP7 a JavaScriptu a objevoval zajímavé technologie jako Node.js, React (Redux), Bootstrap či AngularJS
 • Od relačních databází jsem se dostal k zajímavým alternativám jako MongoDB, ElasticSearch, Redis či CouchDB
 • Postupná automatizace projektů mě dovedla k technologiím jako Git, Docker, CodeShip, Pipelines či AWS
 • Pro zjednodušení a zrychlení vývoje jsem začal využívat služby AWS jako jsou EC2, S3, SQS, ELB, ECS, ECR, API GW či Lambda
 • Občas bylo třeba udělat ze sebe i frontenďáka a šáhnout do CSS, Bootstrapu a Sassu nebo naopak provozáka a upravit si Varnish nebo Nginx
 • Pro bezproblémový průběh vývoje v teamu jsem si osvojil různé vývojové metody jako je Clean code, Scrum či Kanban