Jak se vypořádat s nadmírou bugů – tester vs testy

code testingcode testingNedávno jsem se dostal do zajímavé diskuze, ve které se řešil nadměrný výskyt bugů související s nasazením nové verze aplikace do produkce i přes to, že se často jednalo pouze o malé úpravy kódu. Část vývojářů by tento problém řešila k mému překvapení přidáním nového článku do procesu vývoje – testera. Ten by měl za úkol ještě před samotným publikováním nové verze zkontrolovat, zdali vše funguje, jak má.

Přečíst více…

Code review je základem při vývoji kvalitního software v teamu

code reviewCode review, neboli kontrola kódu je velmi důležitým prvkem při vývoji kvalitního software. V praxi to znamená, že jsou úpravy kódu prováděny odděleně od hlavní aplikace a před sloučením s hlavní aplikací je tento nový kód podstoupen ke kontrole dalšímu vývojáři. Ten následně rozhodne, zda-li je nová část kódu v pořádku nebo kód připomínkuje a vrátí zhotoviteli k opravě. Tento proces vede k tomu, že hlavní aplikace není směsí schopností, názorů a nálad jednotlivých programátorů. Code review vede ke konzistentnímu kódu, snížení chybovosti, zlepšení schopností vývojářů a minimalizaci jejich nenahraditelnosti.

Přečíst více…